Kompensatë

Kompensatë Kompensata është një lloj produkti i përbërë nga fletë të holla druri ahu ose plepi, të ngjitura së bashku në kënd të drejtë me njëri-trjetrin, duke përballuar në këtë mënyrë forca të mëdha mekanike.Sipërfaqja e kompensatës është e zmeriluar dhe ka një pamje vizuale shumë perfekte. Produkti është me origjine europiane dhe i certifikuar.…

Briket

Briket Ashtu si Peleti, edhe Briketi prodhohet nga përpunimi i mbetjeve të drurit. Në esencë, bëhet fjalë për të njëjtin material, por me përmasa të ndryshme.Përpunimi i mbetjeve të drurit përmban fazën e Zjerjes, të Tharjes dhe të Lidhjes me një komponent lidhës. Përsa i përket cilësisë (vlerave kalorike), në prodhimin e Briketit luajnë rol…

Dërrasë

Dërrasë Lëndë drusore prej bredhi e importuar nga vendet scandinave dhe Austria, e përmasave dhe cilësive të ndryshme. Dërrasa është e tharë në furrë, në temperaturë 60 ℃ dhe e disifektuar nga insektet.Kualiteti dhe vlera e ketij produkti janë në vartësi të numrit të nyjeve, të diametrit të nyjeve ashtu si edhe të distancës që…

Perpunimi i mbetjeve te drurit

Pelet Produkt i cili prodhohet nga përpunimi i mbetjeve të drurit dhe përbën një zgjidhje ekonomike për ngrohjen gjatë dimrit.Përpunimi i mbetjeve të drurit përmban fazën e Zjerjes, të Tharjes dhe të Lidhjes me një komponent lidhës. Përsa i përket cilësisë (vlerave kalorike), në prodhimin e Peletit luajnë rol lëndët e para nga të cilat…